TAUZ d.o.o.

Braće Pišteljića 22

78000 Banja Luka

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: 051/213-014; 213-015
Tel/fax: 051/213-012

Poslovodstvo: 00387 51 213-015
Komercijalni sektor: 00387 51 213-012
Računovodstvo: 00387 51 213-014

Žiro računi: 

567-162-11000529-92 Sberbank Banja Luka

571-010-00002589-57 Komercijalna banka Banja Luka

Matični broj: 1405659
JIB: 4400822630009
Reg. uložak: 1-2178-00

e-mail: info@tauz.ba

tauz kontakt