Za vrijeme trajanja sajma od 14 do 31 marta 2018.god. a za gotovinsku prodaju dajemo sajamski popust od 5%.